Project Description

Innobaix és una entitat que promou la innovació a les empreses del Baix Llobregat i L’Hospitalet com a palanca per al creixement. Compten amb perfil a Twitter, Linkedin i Facebook. Per la naturalesa de la marca, es treballa amb més intensitat Twitter i Linkedin, ja que és l’espai on es troba el públic diana al qual ens dirigim. Tot i això, hi ha altres públics que també estan a Facebook i és per això que es manté el perfil a aquesta xarxa de filosofia menys professional.

www.twitter.com/innobaix

https://www.linkedin.com/company/innobaix

https://www.facebook.com/innobaix/