La responsabilitat social corporativa a les empreses

Aquest article ens parla del concepte Responsabilitat Social Corporativa (RSC), un argument que cada cop adopten més companyies com a propi, per revertir a la societat part de la seva feina. La RSC pot tenir vessants ambientals, econòmics i socials, però sempre implica uns valors ètics que caldria que s’extenguessin encara més. 

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una mena de compromís legal o ètic que assumeix un empresari per l’impacte que origina la seva empresa en el món que l’envolta. Empreses com Bosques Sostenibles ajuden a implementar aquest compromís a empreses de mides molt diverses, creant boscos i fent-los créixer.
A la pràctica la RSC és tot aquell reguitzell d’accions “bones” que pot fer  per la societat un empresari o emprenedor per compensar el dany que hi pugui ocasionar-ne. La RSC és una manera diferent de fer negocis ja que l’empresa haurà de gestionar les seves operacions de forma sostenible, tant a nivell econòmic, social com ambiental. Per tant, estem davant d’un nou enfocament empresarial on l’objectiu estratègic no es basarà només en el rendiment econòmic sinó que se centrarà en la recerca de valor per tots els grups d’interès que envolten l’empresa.

Actualment, una empresa que treballa la RSC aconseguirà molts més avantatges que inconvenients. De fet, diversos estudis sostenen que la sostenibilitat és un element determinant pels ciutadans a l’hora de decantar-se cap a una o altra marca. En xifres, a Europa, un 82% dels consumidors esperen conductes responsables per part de les empreses mentre que un 32% pensen que aquesta responsabilitat hauria de ser competència del Govern i no de les empreses. A més, segons l’estudi Meaningful Brands for a sustainable future elaborat per Havas Media, la majoria dels consumidors consideren les grans marques del moment (IKEA, Google, Nestlé, Danone, per citar algunes) com a destacades per la seva contribució a millorar la qualitat de vida dels consumidors i fer-ho de manera sostenible. Queda palès, així, que la nostra societat es decanta més pels productes de les marques que mostren un compromís social més fort.

Els beneficis més destacats que la RSC ofereix a las PiMES és, per exemple, el reconeixement de la seva identitat i la coherència entre aquesta mateixa identitat i la imatge de l’empresa. Ser responsable socialment vol dir respectar l’entorn i les costums allà per on actuem. Vol dir analitzar l’impacte ambiental de la nostra empresa en l’aire, l’aigua o la terra i complir amb la normativa ambiental. Vol dir també generar pocs residus o intentar reduir-ne. Però ser responsable socialment vol dir també dur a terme altres pràctiques com, per exemple, millorar la comunicació interna de l’empresa i cuidar als seus treballadors, contractant-los de manera digna o millorant la política interna quant a formació o conciliació de la vida laboral/professional. I és que no hem d’oblidar que el treballador és l’actiu més important de qualsevol empresa.

A més responsabilitat social major qualitat de l’empresa. I serà més competitiva perquè amb la RSC haurà millorat en fidelitat i també en credibilitat. La RSC repercutirà en la pròpia reputació de l’empresa però també es reflectirà en les vendes, en l’atenció amb els seus clients, en la relació amb els treballadors, els grups d’interès o els mitjans de comunicació. I també repercutirà, per la mateixa regla de tres, en els accionistes, les corporacions locals i fins i tot en l’Administració. I és que una PiME sense RSC es queda fora del mercat degut que ser responsable socialment és sinònim de guanyar reputació -la qual cosa ens genera més vendes– i també de fidelitzar clients. Cal recordar també que la RSC no només és una qüestió de multinacionals o grans empreses ja que, cada vegada més, les PiMES estan incorporant les polítiques internes de RSC i moltes empreses petites i mitjanes ja són responsables socialment i, fins i tot, hi ha moltes que no en són del tot conscients.

En el context actual de crisi econòmica ha arribat l’hora que les companyies reflotin amb la RSC com aliada i comencin a integrar-la com a part essencial de la seva estructura, evitant així les mateixes errades que en el passat. Entre els reptes de futur a que s’han d’enfrontar  les empreses està el d’aconseguir una correcta comunicació de les accions de responsabilitat social.  Tots els esforços per aconseguir ser RSE no serviran de res si no es fan visibles i s’expliquen. Has de ser bó i també semblar-ho! Comunica-ho!

By |2015-09-25T11:35:54+00:00juliol 16th, 2014|Periodisme de marca, Sense categoria|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment