Project Description

Restyling de marca per a startup que es dedica a la recuperació d’aigua potable i sals mitjançant un procés de destil·lació solar