Project Description

Creació d’una aplicació web per asignació i seguiment d’instalacions de calderes de gas.

L’objectiu es agilitzar la comunicació entre Baxi i el instalador i en consequència, millorar el servei al client