Project Description

Creació de la imatge i material complementari del VII Simpòsium Internacional Empresarial de FUNSEAM (Fundació per a la Sostenibilitat Energética i Ambiental) celebrat a Barcelona