Project Description

En col·laboració amb l’agència Contenidos Corporativos, gestionem un compte de twitter vinculat a una companyia farmacèutica. Es tracta d’un compte especialitzat, enfocat a professionals de la medicina, on es curen continguts relacionats amb la dermatologia, l’alergologia i la inmunologia.