Project Description

Creació del logotip per a despatx d’advocats de Barcelona. Es tracta d’un despatx nou i modern, que vol canviar els convencionalismes del sector, per això la seva proposta gràfica ha d’anar aliniada en aquest sentit, sense arribar a ser disruptiva.