Project Description

Creació de l’imagotip per al projecte ‘Natura i Ciutat’ de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte promou els aprenentatges en l’acció com en el cas de l’Aprenentatge i Servei. Amb aquest tipus de proposta, l’alumnat pot lligar continguts curriculars amb la vida real d’una forma útil.