Project Description

Cada mes, l’Associació Innobaix envia una newsletter als seus associats i a públic interessat en els seus continguts. Elaborada a través de la plataforma Mailchimp, la nostra feina inclou el disseny de la peça i la selecció i redacció de continguts, gairebé sempre vinculats als programes de l’entitat i a l’actualitat que publiquem a la seva pàgina web.